Wiecha pierwszego budynku na Nowych Żernikach

Facebook